برنامه ویژه برای انتقال جام به ورزشگاه‌خرمشهر

برنامه ویژه برای انتقال جام به ورزشگاه‌خرمشهر
مراسم رونمایی از کاپ جام‌حذفی در مسجدشلمچه برگزار شد.

برنامه ویژه برای انتقال جام به ورزشگاه‌خرمشهر

مراسم رونمایی از کاپ جام‌حذفی در مسجدشلمچه برگزار شد.
برنامه ویژه برای انتقال جام به ورزشگاه‌خرمشهر

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author