برنامه ریزی چلسی برای جذب ستاره فرانسوی

برنامه ریزی چلسی برای جذب ستاره فرانسوی
به نظر می رسد باشگاه چلسی عزم خود را جذب کرده است تا در رقابت برای جذب آنتوان گریزمان در تابستان آینده پیروز باشد.

برنامه ریزی چلسی برای جذب ستاره فرانسوی

به نظر می رسد باشگاه چلسی عزم خود را جذب کرده است تا در رقابت برای جذب آنتوان گریزمان در تابستان آینده پیروز باشد.
برنامه ریزی چلسی برای جذب ستاره فرانسوی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author