برنامه رقابت ورزشکاران ایران در روز دهم پارالمپیک

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در روز دهم پارالمپیک
ورزشکاران کاروان ایران در روز دهم بازی‌های پارالمپیک 2016 ریو در سه رشته به مصاف حریفان خود می‌روند.

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در روز دهم پارالمپیک

ورزشکاران کاروان ایران در روز دهم بازی‌های پارالمپیک 2016 ریو در سه رشته به مصاف حریفان خود می‌روند.
برنامه رقابت ورزشکاران ایران در روز دهم پارالمپیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author