برنامه‌های تیم ملی در اردوی ارمنستان/ استقبال از آندو تیموریان و بازی دوستانه با «آلاشکرت»

برنامه‌های تیم ملی در اردوی ارمنستان/ استقبال از آندو تیموریان و بازی دوستانه با «آلاشکرت»
ایسنا نوشت: تیم ملی فوتبال ایران در اردوی خود در ارمنستان قرار است یک دیدار دوستانه با تیم صدرنشین لیگ فوتبال این کشور انجام دهد.

برنامه‌های تیم ملی در اردوی ارمنستان/ استقبال از آندو تیموریان و بازی دوستانه با «آلاشکرت»

ایسنا نوشت: تیم ملی فوتبال ایران در اردوی خود در ارمنستان قرار است یک دیدار دوستانه با تیم صدرنشین لیگ فوتبال این کشور انجام دهد.
برنامه‌های تیم ملی در اردوی ارمنستان/ استقبال از آندو تیموریان و بازی دوستانه با «آلاشکرت»

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author