برای برپایی اردوی یک هفته ای/ تراکتورسازی به کیش سفر کرد

برای برپایی اردوی یک هفته ای/ تراکتورسازی به کیش سفر کرد
کاروان تیم تراکتور سازی صبح امروز تبریز را به مقصد جزیره کیش ترک کرد.

برای برپایی اردوی یک هفته ای/ تراکتورسازی به کیش سفر کرد

کاروان تیم تراکتور سازی صبح امروز تبریز را به مقصد جزیره کیش ترک کرد.
برای برپایی اردوی یک هفته ای/ تراکتورسازی به کیش سفر کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author