برای بازی با دورتموند/ بازگشت کوئنترائو به فهرست رئال مادرید

برای بازی با دورتموند/ بازگشت کوئنترائو به فهرست رئال مادرید
زیدان فهرست بازیکنان رئال برای مصاف حساس مقابل دورتموند را اعلام کرد که در این میان حضور کوئنترائو جالب توجه به نظر می رسد.

برای بازی با دورتموند/ بازگشت کوئنترائو به فهرست رئال مادرید

زیدان فهرست بازیکنان رئال برای مصاف حساس مقابل دورتموند را اعلام کرد که در این میان حضور کوئنترائو جالب توجه به نظر می رسد.
برای بازی با دورتموند/ بازگشت کوئنترائو به فهرست رئال مادرید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author