برانکو 11 نفر تیمش را بدون ملی‌پوشان اینگونه انتخاب کرد

برانکو 11 نفر تیمش را بدون ملی‌پوشان اینگونه انتخاب کرد
ترکیب پرسپولیس برای دیدار با قشقایی شیراز مشخص شد.

برانکو 11 نفر تیمش را بدون ملی‌پوشان اینگونه انتخاب کرد

ترکیب پرسپولیس برای دیدار با قشقایی شیراز مشخص شد.
برانکو 11 نفر تیمش را بدون ملی‌پوشان اینگونه انتخاب کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author