برانکو گزینه جدی فدراسیون کرواسی برای جانشینی کاسیچ

برانکو گزینه جدی فدراسیون کرواسی برای جانشینی کاسیچ
ایسنا نوشت: رسانه های کرواسی از برکناری کاسیچ از هدایت تیم ملی این کشور و حضور برانکو ایوانکویچ در این تیم خبر دادند.

برانکو گزینه جدی فدراسیون کرواسی برای جانشینی کاسیچ

ایسنا نوشت: رسانه های کرواسی از برکناری کاسیچ از هدایت تیم ملی این کشور و حضور برانکو ایوانکویچ در این تیم خبر دادند.
برانکو گزینه جدی فدراسیون کرواسی برای جانشینی کاسیچ

ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author