برانکو مذاکره با سروش رفیعی را تایید کرد

برانکو مذاکره با سروش رفیعی را تایید کرد
برانکو سرانجام تایید کرد که با سروش رفیعی مذاکره کرده اند.

برانکو مذاکره با سروش رفیعی را تایید کرد

برانکو سرانجام تایید کرد که با سروش رفیعی مذاکره کرده اند.
برانکو مذاکره با سروش رفیعی را تایید کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author