برانکو :سخت است ، سخت!

برانکو :سخت است ، سخت!
برانکو می گوید فوتبال است و باخت برابر نفت را نباید بزرگ کرد.

برانکو :سخت است ، سخت!

برانکو می گوید فوتبال است و باخت برابر نفت را نباید بزرگ کرد.
برانکو :سخت است ، سخت!

لایسنس نود 32 ورژن 5

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author