برانکو:هدایت بزرگترین تیم آسیا را برعهده دارم،جانشین کروش نمی شوم

سرمربی پرسپولیس می گوید هدایت بزرگترین تیم آسیا را بر عهده دارد و جانشین کروش نمی شود.

عکس

مجله اینترنتی

label, , , , , , , , ,

About the author