بدنساز پرسپولیس‌در مسابقات وزنه‌برداری(عکس)

بدنساز پرسپولیس‌در مسابقات وزنه‌برداری(عکس)
مربی بدنساز پرسپولیس با انتشار عکسی از خود در مسابقات وزنه برداری از میزان آمادگی اش خبر داد.

بدنساز پرسپولیس‌در مسابقات وزنه‌برداری(عکس)

مربی بدنساز پرسپولیس با انتشار عکسی از خود در مسابقات وزنه برداری از میزان آمادگی اش خبر داد.
بدنساز پرسپولیس‌در مسابقات وزنه‌برداری(عکس)

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author