بدرقه تا بهشت

بدرقه تا بهشت
پیکر منصور پورحیدری در ورزشگاه شیرودی تشییع شد.

بدرقه تا بهشت

پیکر منصور پورحیدری در ورزشگاه شیرودی تشییع شد.
بدرقه تا بهشت

label, , , , , , , , , ,

About the author