بدترین موقعیت برای مدافع عنوان قهرمانی لیگ 

بدترین موقعیت برای مدافع عنوان قهرمانی لیگ 
استقلال خوزستان که در 11 بازی تنها 12 امتیاز اندوخته و یکی  از ضعیف ترین تیم ها در راه دفاع از عنوان قهرمانی بوده است،3 بازی سخت در 3 هفته آینده دارد.

بدترین موقعیت برای مدافع عنوان قهرمانی لیگ 

استقلال خوزستان که در 11 بازی تنها 12 امتیاز اندوخته و یکی  از ضعیف ترین تیم ها در راه دفاع از عنوان قهرمانی بوده است،3 بازی سخت در 3 هفته آینده دارد.
بدترین موقعیت برای مدافع عنوان قهرمانی لیگ 

label, , , , , , , , , , , ,

About the author