بدترین خریدهای ژوزه مورینیو (گزارش تصویری)

بدترین خریدهای ژوزه مورینیو (گزارش تصویری)
ژوزه مورینیو در سالهای اخیر اشتباهاتی نیز در فصول نقل و انتقالات انجام داده است و نتوانسته مهره هایی مفید برای تیمش جذب کند.

بدترین خریدهای ژوزه مورینیو (گزارش تصویری)

ژوزه مورینیو در سالهای اخیر اشتباهاتی نیز در فصول نقل و انتقالات انجام داده است و نتوانسته مهره هایی مفید برای تیمش جذب کند.
بدترین خریدهای ژوزه مورینیو (گزارش تصویری)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author