با پیشی گرفتن از کریستیانو/ رکوردشکنی تاریخی مسی مقابل سلتیک

با پیشی گرفتن از کریستیانو/ رکوردشکنی تاریخی مسی مقابل سلتیک
لئو مسی با زدن دو گل به سلتیک موفق شد تعداد گل های بین المللی خود در سطح باشگاهی را به 100 برساند.

با پیشی گرفتن از کریستیانو/ رکوردشکنی تاریخی مسی مقابل سلتیک

لئو مسی با زدن دو گل به سلتیک موفق شد تعداد گل های بین المللی خود در سطح باشگاهی را به 100 برساند.
با پیشی گرفتن از کریستیانو/ رکوردشکنی تاریخی مسی مقابل سلتیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author