با علی دایی از برجام، علی کریمی تا ظریف تا مایلی کهن/ دایی: همیشه علی کریمی را دوست داشتم!

با علی دایی از برجام، علی کریمی تا ظریف تا مایلی کهن/ دایی: همیشه علی کریمی را دوست داشتم!
سرمربی سابق تیم ملی در گفتگویی جذاب از دنیای پیرامون خود که برای خیلی‌ها پنهان کرده است صحبت کرده است؛ از علی کریمی تا ماجرای برجام، مشکلات با مایلی کهن تا حضور روی نیمکت پرسپولیس و …

با علی دایی از برجام، علی کریمی تا ظریف تا مایلی کهن/ دایی: همیشه علی کریمی را دوست داشتم!

سرمربی سابق تیم ملی در گفتگویی جذاب از دنیای پیرامون خود که برای خیلی‌ها پنهان کرده است صحبت کرده است؛ از علی کریمی تا ماجرای برجام، مشکلات با مایلی کهن تا حضور روی نیمکت پرسپولیس و …
با علی دایی از برجام، علی کریمی تا ظریف تا مایلی کهن/ دایی: همیشه علی کریمی را دوست داشتم!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author