با سیگار کشیدن بازیکنان می شود اینگونه راحت کنار آمد!

با سیگار کشیدن بازیکنان می شود اینگونه راحت کنار آمد!
مارک ویلموتس از این اطلاع دارد که راجا ناینگولان هافبک تیمش سیگار می کشد.

با سیگار کشیدن بازیکنان می شود اینگونه راحت کنار آمد!

مارک ویلموتس از این اطلاع دارد که راجا ناینگولان هافبک تیمش سیگار می کشد.
با سیگار کشیدن بازیکنان می شود اینگونه راحت کنار آمد!

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author