با دعوت شدن مدافع اتلتیک به تیم ملی فرانسه/ پایان رویای ماتادورها برای در اختیارداشتن لاپورته

با دعوت شدن مدافع اتلتیک به تیم ملی فرانسه/ پایان رویای ماتادورها برای در اختیارداشتن لاپورته
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، از آیمریک لاپورته، مدافع جوان اتلتیک بیلبائو برای دو بازی بعدی خروس ها دعوت به عمل آورد.

با دعوت شدن مدافع اتلتیک به تیم ملی فرانسه/ پایان رویای ماتادورها برای در اختیارداشتن لاپورته

دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، از آیمریک لاپورته، مدافع جوان اتلتیک بیلبائو برای دو بازی بعدی خروس ها دعوت به عمل آورد.
با دعوت شدن مدافع اتلتیک به تیم ملی فرانسه/ پایان رویای ماتادورها برای در اختیارداشتن لاپورته

label, , , , , , , , , , , ,

About the author