با اشکان دژاگه درباره آن پنالتی تاریخی بازی آرژانتین و شروع یک جنگ سخت برای تیم ملی

با اشکان دژاگه درباره آن پنالتی تاریخی بازی آرژانتین و شروع یک جنگ سخت برای تیم ملی
اشکان دژاگه معتقد است که تیم ملی ایران هیچ بازی آسانی در گروه خود برای انتخابی جام جهانی ندارد. او همچنین به تمجید تیم ملی قطر پرداخته است.

با اشکان دژاگه درباره آن پنالتی تاریخی بازی آرژانتین و شروع یک جنگ سخت برای تیم ملی

اشکان دژاگه معتقد است که تیم ملی ایران هیچ بازی آسانی در گروه خود برای انتخابی جام جهانی ندارد. او همچنین به تمجید تیم ملی قطر پرداخته است.
با اشکان دژاگه درباره آن پنالتی تاریخی بازی آرژانتین و شروع یک جنگ سخت برای تیم ملی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author