باید دست پر از تاشکند برگردیم/ قوچان‌نژاد:دوست دارم به همه از جمله کره گل بزنم

باید دست پر از تاشکند برگردیم/ قوچان‌نژاد:دوست دارم به همه از جمله کره گل بزنم
زننده حساس ترین گل های تیم ملی در سال های گذشته ابراز امیدواری کرد ایران بتواند با سه امتیاز شیرین از سفر به تاشکند بازگردد.

باید دست پر از تاشکند برگردیم/ قوچان‌نژاد:دوست دارم به همه از جمله کره گل بزنم

زننده حساس ترین گل های تیم ملی در سال های گذشته ابراز امیدواری کرد ایران بتواند با سه امتیاز شیرین از سفر به تاشکند بازگردد.
باید دست پر از تاشکند برگردیم/ قوچان‌نژاد:دوست دارم به همه از جمله کره گل بزنم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author