باکا و رد پیشنهاد ناپولی برای ماندن در میلان

باکا و رد پیشنهاد ناپولی برای ماندن در میلان
کارلوس باکا، ستاره کلمبیایی میلان علیرغم پیشنهاد ناپولی، قصد دارد تا به دوران حضورش در میلان ادامه دهد.

باکا و رد پیشنهاد ناپولی برای ماندن در میلان

کارلوس باکا، ستاره کلمبیایی میلان علیرغم پیشنهاد ناپولی، قصد دارد تا به دوران حضورش در میلان ادامه دهد.
باکا و رد پیشنهاد ناپولی برای ماندن در میلان

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author