باوئرمن:قهرمانی بدون تلاش‌ دستیارانم امکان نداشت

باوئرمن:قهرمانی بدون تلاش‌ دستیارانم امکان نداشت
سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران، گفت: قهرمانی در مسابقات آسیا چلنج بدون زحمات کادر فنی امکان نداشت.

باوئرمن:قهرمانی بدون تلاش‌ دستیارانم امکان نداشت

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران، گفت: قهرمانی در مسابقات آسیا چلنج بدون زحمات کادر فنی امکان نداشت.
باوئرمن:قهرمانی بدون تلاش‌ دستیارانم امکان نداشت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author