بانویی که هر روز با فکر مدال المپیک از خواب بیدار می شود

الهه احمدی می گوید تمام درگیری های ذهنی اش معطوف به المپیک و کسب مدال در مهمترین رویداد ورزشی جهان است.

عکس های جدید

صبحانه

label, , , , , , , , ,

About the author