بالوتلی باید فاتح 5 توپ طلا بشود

بالوتلی باید فاتح 5 توپ طلا بشود
مینو رایولا، ایجنت مشهور ایتالیایی معتقد است اگر بالوتلی از نظر افکار ذهنی در سطح زلاتان بود، تا به حال 5 بار فاتح توپ طلا شده بود.

بالوتلی باید فاتح 5 توپ طلا بشود

مینو رایولا، ایجنت مشهور ایتالیایی معتقد است اگر بالوتلی از نظر افکار ذهنی در سطح زلاتان بود، تا به حال 5 بار فاتح توپ طلا شده بود.
بالوتلی باید فاتح 5 توپ طلا بشود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author