بالاک: دورتموند شخصیت قهرمانی ندارد

بالاک: دورتموند شخصیت قهرمانی ندارد
میشاییل بالاک، ستاره سابق بایرن مونیخ علیرغم تحسین عملکرد دورتموند در فصل نقل و انتقالات، باز هم بایرن را شانس اول قهرمانی در بوندس لیگا می داند.

بالاک: دورتموند شخصیت قهرمانی ندارد

میشاییل بالاک، ستاره سابق بایرن مونیخ علیرغم تحسین عملکرد دورتموند در فصل نقل و انتقالات، باز هم بایرن را شانس اول قهرمانی در بوندس لیگا می داند.
بالاک: دورتموند شخصیت قهرمانی ندارد

ماشین های جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author