باقری با پرسپولیس قرارداد نبسته است

باقری با پرسپولیس قرارداد نبسته است
فرشید باقری بستن قرارداد با باشگاه پرسپولیس را تکذیب کرد.

باقری با پرسپولیس قرارداد نبسته است

فرشید باقری بستن قرارداد با باشگاه پرسپولیس را تکذیب کرد.
باقری با پرسپولیس قرارداد نبسته است

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author