باز هم تیر اندازی در آمریکا

باز هم تیر اندازی در آمریکا
تیراندازی های پی در پی در آمریکا همچنان ادامه دارد این بار هم جان دوتن را گرفت.
۰۸:۳۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


باز هم تیر اندازی در آمریکا

تیراندازی های پی در پی در آمریکا همچنان ادامه دارد این بار هم جان دوتن را گرفت.
۰۸:۳۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


باز هم تیر اندازی در آمریکا

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author