بازی دوستانه پرسپولیس با تیمی که استقلال را سوژه هواداران سرخپوش کرده بود

بازی دوستانه پرسپولیس با تیمی که استقلال را سوژه هواداران سرخپوش کرده بود
پرسپولیس مقابل تیم فوتبال گل ابریشم اولین دیدار دوستانه این فصل خود را برگزار می‌کند.

بازی دوستانه پرسپولیس با تیمی که استقلال را سوژه هواداران سرخپوش کرده بود

پرسپولیس مقابل تیم فوتبال گل ابریشم اولین دیدار دوستانه این فصل خود را برگزار می‌کند.
بازی دوستانه پرسپولیس با تیمی که استقلال را سوژه هواداران سرخپوش کرده بود

شهر خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author