بازی در روز غیر تعطیل عجیب است/ مهاجری: باید مواظب تاکتیک‌های نفت باشیم

بازی در روز غیر تعطیل عجیب است/ مهاجری: باید مواظب تاکتیک‌های نفت باشیم
سرمربی تیم فوتبال پدیده گفت: تنها تیمی بودیم که در روز دربی به مصاف رقیب رفتیم. در دیداهای خارج از خانه بازی‌مان در روز تعطیل برگزار می‌شود اما در دیدارهای خانگی در روز غیرتعطیل به میدان می رویم که عجیب است.

بازی در روز غیر تعطیل عجیب است/ مهاجری: باید مواظب تاکتیک‌های نفت باشیم

سرمربی تیم فوتبال پدیده گفت: تنها تیمی بودیم که در روز دربی به مصاف رقیب رفتیم. در دیداهای خارج از خانه بازی‌مان در روز تعطیل برگزار می‌شود اما در دیدارهای خانگی در روز غیرتعطیل به میدان می رویم که عجیب است.
بازی در روز غیر تعطیل عجیب است/ مهاجری: باید مواظب تاکتیک‌های نفت باشیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author