بازیکن 120 میلیونی را 900 میلیون خرید!/ حمله بی‌سابقه وزیر به مدیرعامل سابق استقلال

بازیکن 120 میلیونی را 900 میلیون خرید!/ حمله بی‌سابقه وزیر به مدیرعامل سابق استقلال
ریخت و پاش های استقلال در نقل و انتقالات تابستانی باعث شد تا وزیر ورزش حمله تندی به مدیرعامل سابق باشگاه انجام داده و او را به یک سری تعهدات ناروا متهم کند.

بازیکن 120 میلیونی را 900 میلیون خرید!/ حمله بی‌سابقه وزیر به مدیرعامل سابق استقلال

ریخت و پاش های استقلال در نقل و انتقالات تابستانی باعث شد تا وزیر ورزش حمله تندی به مدیرعامل سابق باشگاه انجام داده و او را به یک سری تعهدات ناروا متهم کند.
بازیکن 120 میلیونی را 900 میلیون خرید!/ حمله بی‌سابقه وزیر به مدیرعامل سابق استقلال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author