بازیکنی که می‌تواند استقلال را متحول کند، تا دو ماه دیگر آماده بازی می‌شود

بازیکنی که می‌تواند استقلال را متحول کند، تا دو ماه دیگر آماده بازی می‌شود
روزبه چشمی سرانجام از بند مصدومیت رها شد.

بازیکنی که می‌تواند استقلال را متحول کند، تا دو ماه دیگر آماده بازی می‌شود

روزبه چشمی سرانجام از بند مصدومیت رها شد.
بازیکنی که می‌تواند استقلال را متحول کند، تا دو ماه دیگر آماده بازی می‌شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author