بازیکنانی مدعی‌تر از توتی و کاسیاس

بازیکنانی مدعی‌تر از توتی و کاسیاس
متاسفانه در فوتبال ما اتفاقاتی می افتد که اصلاً خوشایند نیست در جایی که لیگ فوتبالمان یکی از آماتور ترین لیگهای دنیا به شمار می رود شاهد هستیم که بازیکنانش ادعایی به مراتب بیشتر از بازیکنان بزرگ دنیا دارند.

بازیکنانی مدعی‌تر از توتی و کاسیاس

متاسفانه در فوتبال ما اتفاقاتی می افتد که اصلاً خوشایند نیست در جایی که لیگ فوتبالمان یکی از آماتور ترین لیگهای دنیا به شمار می رود شاهد هستیم که بازیکنانش ادعایی به مراتب بیشتر از بازیکنان بزرگ دنیا دارند.
بازیکنانی مدعی‌تر از توتی و کاسیاس

فروش بک لینک label, , , , , , , , , , , ,

About the author