بازگشت مسافران از سفر

بازگشت مسافران از سفر
در روز پایانی تعطیلات پلیس بینی کرده بار ترافیک جاده ها تا آخر شب سنگین تر هم بشود. نیروهای راهداری و امداد هم در کنار پلیس راه در آماده باش کامل هستند تا سفری ایمن را برای هموطنان در بازگشت از تعطیلات رقم بزنند .
۱۴:۳۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


بازگشت مسافران از سفر

در روز پایانی تعطیلات پلیس بینی کرده بار ترافیک جاده ها تا آخر شب سنگین تر هم بشود. نیروهای راهداری و امداد هم در کنار پلیس راه در آماده باش کامل هستند تا سفری ایمن را برای هموطنان در بازگشت از تعطیلات رقم بزنند .
۱۴:۳۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


بازگشت مسافران از سفر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author