بازگشت زودهنگام ستاره پشت خط؛/ آسیب دیدگی غفور خطرناک نیست

بازگشت زودهنگام ستاره پشت خط؛/ آسیب دیدگی غفور خطرناک نیست
دکتر افروزی فیزیوتراپیست تیم ملی والیبال ایران درباره آخرین وضعیت امیر غفور گفت: مطمئن هستیم که این بازیکن پارگی رباط ندارد اما قطعا به بازی فردا مقابل فرانسه نمی رسد.

بازگشت زودهنگام ستاره پشت خط؛/ آسیب دیدگی غفور خطرناک نیست

دکتر افروزی فیزیوتراپیست تیم ملی والیبال ایران درباره آخرین وضعیت امیر غفور گفت: مطمئن هستیم که این بازیکن پارگی رباط ندارد اما قطعا به بازی فردا مقابل فرانسه نمی رسد.
بازگشت زودهنگام ستاره پشت خط؛/ آسیب دیدگی غفور خطرناک نیست

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author