بازگشت دروازه بان مصدوم تراکتور به تمرینات

بازگشت دروازه بان مصدوم تراکتور به تمرینات
دروازه بان مصدوم تیم تراکتورسازی که دو بازی گذشته را از دست داد، به تمرینات تیمش برمی گردد.

بازگشت دروازه بان مصدوم تراکتور به تمرینات

دروازه بان مصدوم تیم تراکتورسازی که دو بازی گذشته را از دست داد، به تمرینات تیمش برمی گردد.
بازگشت دروازه بان مصدوم تراکتور به تمرینات

label, , , , , , , , , , , ,

About the author