بازگشت به استقلال، شاید نیم فصل/ شهباززاده نمی‌تواند از آلانیااسپور جدا شود

بازگشت به استقلال، شاید نیم فصل/ شهباززاده نمی‌تواند از آلانیااسپور جدا شود
علی رغم شایعاتی که در مورد بازگشت سجاد شهباززاده به استقلال منتشر شده است، این بازیکن نمی تواند از این باشگاه ترکیه ای جدا شود.

بازگشت به استقلال، شاید نیم فصل/ شهباززاده نمی‌تواند از آلانیااسپور جدا شود

علی رغم شایعاتی که در مورد بازگشت سجاد شهباززاده به استقلال منتشر شده است، این بازیکن نمی تواند از این باشگاه ترکیه ای جدا شود.
بازگشت به استقلال، شاید نیم فصل/ شهباززاده نمی‌تواند از آلانیااسپور جدا شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author