بازگشت‌مصدومیت‌قدیمی‌مسی‌مقابل‌اتلتیکو(عکس)

بازگشت‌مصدومیت‌قدیمی‌مسی‌مقابل‌اتلتیکو(عکس)
لیونل مسی در نیمه دوم بازی مقابل اتلتیکو از ناحیه استخوان پوبیس یک بار دیگر آسیب دید و مجبور به ترک زمین شد. مسی در بازی هفته دوم مقابل بیلبائو به این مصدومیت دچار شده بود.

بازگشت‌مصدومیت‌قدیمی‌مسی‌مقابل‌اتلتیکو(عکس)

لیونل مسی در نیمه دوم بازی مقابل اتلتیکو از ناحیه استخوان پوبیس یک بار دیگر آسیب دید و مجبور به ترک زمین شد. مسی در بازی هفته دوم مقابل بیلبائو به این مصدومیت دچار شده بود.
بازگشت‌مصدومیت‌قدیمی‌مسی‌مقابل‌اتلتیکو(عکس)

label, , ,

About the author