بازوبند قرمز بر بازوی تبریزی

بازوبند قرمز بر بازوی تبریزی
مرتضی تبریزی کاپیتان غیرمنتظره سپیدپوشان ذوب‌آهن در مصاف با استقلال است.

بازوبند قرمز بر بازوی تبریزی

مرتضی تبریزی کاپیتان غیرمنتظره سپیدپوشان ذوب‌آهن در مصاف با استقلال است.
بازوبند قرمز بر بازوی تبریزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author