بازدید رئیس مجلس از بزرگترین طرح آبخوان داری کشور

آبخوان داری یکی از مهمترین راهکارها برای مدیریت سیلابها و آب های سفره های زیرزمینی برای مقابله با خشکسالی است. بزرگترین طرح آبخوان داری کشور در محدوده ای به وسعت دو هزار هکتار در فسا اجرا شده است .
۰۹:۱۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۳ فروردین


آلرژی و تغذیه

موزیک جوان

label, , , , , , , , ,

About the author