بازتاب فعالیت مربی ایرانی در لیگ استرالیا

حضور یک مربی ایرانی در تیمی استرالیایی بازتاب زیادی در رسانه‌های این کشور داشت.

سپهر نیوز

اندروید

label, , , , , , , , ,

About the author