بارش شدید باران مراسم نوروزی را قطع کرد/ آسمان در سالمرگ نوروزی گریست (عکس)

بارش شدید باران مراسم نوروزی را قطع کرد/ آسمان در سالمرگ نوروزی گریست (عکس)
بارش شدید باران در کپورچال باعث شد تا اولین سالگرد مراسم کاپیتان پرسپولیس نیمه کاره به پایان برسد.

بارش شدید باران مراسم نوروزی را قطع کرد/ آسمان در سالمرگ نوروزی گریست (عکس)

بارش شدید باران در کپورچال باعث شد تا اولین سالگرد مراسم کاپیتان پرسپولیس نیمه کاره به پایان برسد.
بارش شدید باران مراسم نوروزی را قطع کرد/ آسمان در سالمرگ نوروزی گریست (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author