بارسلونا به رکورد رئال مادرید رسید

ایسنا نوشت:بارسلونا به رکورد شکست ناپذیری ر‌ئال‌ ماد‌رید در فصل 89-1988 رسید.

اخبار

فانتزی

label, , , , , , , , ,

About the author