بارسا-اتلتیکو؛ اولین آزمون جدی انریکه

بارسا-اتلتیکو؛ اولین آزمون جدی انریکه
تیم بارسلونا که هفته گذشته مثل آب خوردن لگانس را درهم کوبید امشب باید به مصاف تیم جنگجوی اتلتیکومادرید برود.

بارسا-اتلتیکو؛ اولین آزمون جدی انریکه

تیم بارسلونا که هفته گذشته مثل آب خوردن لگانس را درهم کوبید امشب باید به مصاف تیم جنگجوی اتلتیکومادرید برود.
بارسا-اتلتیکو؛ اولین آزمون جدی انریکه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author