اینتر و تکذیب فروش سهام اریک توهیر

روز سه شنبه نشریات ایتالیایی گزارش داده بودند که اریک توهیر، مالک اندونیزیایی باشگاه اینتر قصد دارد بخش اعظمی از 70 درصد سهام خود را واگذار کند.

دانلود سریال

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , ,

About the author