ایمن حکیم 24 ساعته حرفهایش را تغییر داد/ تغییر موضع عجیب سرمربی سوریه

ایمن حکیم 24 ساعته حرفهایش را تغییر داد/ تغییر موضع عجیب سرمربی سوریه
سرمربی تیم ملی سوریه در فاصله 24 ساعت صحبت های خود درباره زمین چمن ورزشگاه عبدالرحمن سرمبان را تغییر داد.

ایمن حکیم 24 ساعته حرفهایش را تغییر داد/ تغییر موضع عجیب سرمربی سوریه

سرمربی تیم ملی سوریه در فاصله 24 ساعت صحبت های خود درباره زمین چمن ورزشگاه عبدالرحمن سرمبان را تغییر داد.
ایمن حکیم 24 ساعته حرفهایش را تغییر داد/ تغییر موضع عجیب سرمربی سوریه

کانال تلگرام اکسین چنل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author