ایران همچنان در صدر دوچرخه سواری آسیا

ایران همچنان در صدر دوچرخه سواری آسیا
اتحادیه جهانی دوچرخه سواری جدیدترین رتبه بندی رکابزنان جاده را اعلام کرد و همچنان ایران در صدر آسیا قرار دارد.
۱۴:۴۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


ایران همچنان در صدر دوچرخه سواری آسیا

اتحادیه جهانی دوچرخه سواری جدیدترین رتبه بندی رکابزنان جاده را اعلام کرد و همچنان ایران در صدر آسیا قرار دارد.
۱۴:۴۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


ایران همچنان در صدر دوچرخه سواری آسیا

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author