ایران نخستین تولید کننده داروی یدوفولیک در آسیا

ایران نخستین تولید کننده داروی یدوفولیک در آسیا
پزشکان و داروسازان ایرانی موفق شدند دارویی به نام یدوفولیک تولید کنند.
۱۰:۱۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


ایران نخستین تولید کننده داروی یدوفولیک در آسیا

پزشکان و داروسازان ایرانی موفق شدند دارویی به نام یدوفولیک تولید کنند.
۱۰:۱۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


ایران نخستین تولید کننده داروی یدوفولیک در آسیا

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author