ایران نایب قهرمان سخره نوردی آسیا شد؛/ پایان چالش نوجوانان سنگ نورد در تهران (عکس)

ایران نایب قهرمان سخره نوردی آسیا شد؛/ پایان چالش نوجوانان سنگ نورد در تهران (عکس)
رقابت های سنگ نوردی دختران و پسران آسیا در 3 رده سنی در تهران برگزار شد و ایران با 20 مدال در رتبه دوم ایستاد.

ایران نایب قهرمان سخره نوردی آسیا شد؛/ پایان چالش نوجوانان سنگ نورد در تهران (عکس)

رقابت های سنگ نوردی دختران و پسران آسیا در 3 رده سنی در تهران برگزار شد و ایران با 20 مدال در رتبه دوم ایستاد.
ایران نایب قهرمان سخره نوردی آسیا شد؛/ پایان چالش نوجوانان سنگ نورد در تهران (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author