ایران مراسم بهترین‌های آسیا را تحریم کرد!

ایران مراسم بهترین‌های آسیا را تحریم کرد!
سایت فدراسیون فوتبال نوشت:رییس فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای اعلام کرد که ایران در مراسم بهترین‌های آسیا شرکت نمی‌کند.

ایران مراسم بهترین‌های آسیا را تحریم کرد!

سایت فدراسیون فوتبال نوشت:رییس فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای اعلام کرد که ایران در مراسم بهترین‌های آسیا شرکت نمی‌کند.
ایران مراسم بهترین‌های آسیا را تحریم کرد!

دانلود ایمو برای گوشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author